Įgyvendinti projektai

Automatinė medicininių tyrimų ataskaitų sistema:

  Automatinė medicininių tyrimų ataskaitų sistema supaprastina medicininių tyrimų ataskaitų rengimą, automatiškai suformuojant tyrimo išrašą , pagal suvestus tyrimų duomenis oficialiame įstaigos blanke. Sakiniai išrašuose formuojami taisyklinga lietuvių kalba. Ataskaitos ir tyrimo rezultatai saugomi duomenų bazėje. Pagal tyrimo ataskaitų duomenis galima formuoti statistikos ataskaitas apie atliktų tyrimų kiekį, pasirinktą ligos požymį, jų kiekį ir pan. Sistema lengvai integruojasi su kitomis duomenų bazėmis į kurias yra galimybė importuoti išrašus ir tyrimų duomenis, taip kaupiant statistinę informaciją ir paciento informaciją vienoje duomenų bazėje. Į automatinę medicininių tyrimų ataskaitų sistemą yra galimybė integruoti papildomus aprašomuosius tyrimus.

(1 pav.) (2 pav.)

(3 pav.) (4 pav.)
(5 pav.) (6 pav.)
(7 pav.)

Pacientų išankstinio registravimo pas gydytoją sistema:

  Pacientų išankstinio registravimo pas gydytoją sistema parengta kalendoriaus pagrindu. Galimybė vartotojui nustatyti tyrimų kiekį vienai dienai ar pasirinktam laikotarpiui. Automatiniai pranešimai apie užpidytas ir laisvas dienas. Vizito pas gydytoją datos ir laiko paieška pagal paciento duomenis. Atliktų tyrimų kiekio statistikos ataskaitų parengimas. Vartotojams priskirti skirtingi teisių lygiai: peržiūrai, duomenų įvedimui ir tyrimų kiekio koregavimui.

(8 pav.) (9 pav.)

Klinikinių/laboratorinių mėginių ir tyrimų rezultatų registravimo sistema:

  Tyrimo mėginių registravimo sistema supaprastina ir palengvina mėginių paiešką bei struktūrizuoja jų sandėliavimą. Sistema priskiria tyrimo mėginiui sandėliavimo vietą pagal pasirinktus požymius: pvz. audinio tipą, įtariamą ar nustatytą ligą ir daugelį kitų. Sistema automatiškai sugeneruoja ir atspausdina etiketes su BAR kodais tyrimų mėgintuvėliams, taip supaprastinant duomenų įvedimą ir paiešką duomenų bazėje. Iš duomenų bazėje kaupiamų duomenų yra galimybė rengti apskaitos ir statistikos analizės ataskaitas moksliniams darbams ar papildomiems tyrimams atlikti.

(10 pav.)

Automatizuota komercinių pasiūlymų klientams rengimo sistema:

  Automatizuota komercinių pasiūlymų klientams rengimo sistema apjungia klientų duomenų bazę, prekės kainos apskaičiavimo ir pasiūlymo klientui sufromavimo modulius. Klientų duomenų bazėje saugomi visa klientų informacija reikalinga komerciniui pasiūlymui parengti: pvz, kontaktiniai asmenys, pristatymo adresai, apmokėjimo būdai ir pan. Klientų duomenų bazėje galima formuoti ataskaitas apie klientui pasiūlytas, dažniausiai klientams siūlomas prekes ir t.t. Prekės kainos apskaičiavimo modulis yra pritaikytas gofruoto kartono produkcijos gamybos kainos apskaičiavimui. Kainoje įvertinami produkto matmenys, žaliavos kaina, gamybai reikalingų įrengimų arbo laikai, gaminio sudėtingumas ir daugelis kitų kriterijų. Sistema automatiškai pasiūlo žaliavą reikalingą produktui pagaminti su mažiausiu atraižų kiekiu, taip sumažinant gamybos išlaidas. Sistemoje yra galimybė automatiškai įvertinti transporto ir kitas išlaidas. Pasiūlymo parengimo modulyje įtraukiamos siūlomos prekės ir suformuojamas komercinis pasiulymas PDF formate. Sistemą jį automatiškai išsiunčiamas klientui el. paštu. Pasiūlymas su atskiromis prekėmis išsaugomas duomenų bazėje. Pasiūlymų paiešką galima vykdyti pagal pasiūlymo arba prekės požymius ar pastabas, pvz. klientą, prekės žaliavos tipą, prekės išmatavimus, pastabas ir daugelį kitų. Pasiūlymo rengimo modulyje yra galimybė kopijuoti esamus pasiūlymus ar prekes, tieisiai į pasiūlymą kitam klientui, taip sumažinant laiko sąnaudas reikalingas prekės kainos skaičiavimui. Pasiūlymų parengimo modulyje yra galimybė formuoti ataskaitas pagal datą, pasiūlymą parengusį asmenį, miestą ir t.t.

(11 pav.) (12 pav.)
(13 pav.) (14 pav.)
(15 pav.)

Užsakymų ir gamybos valdymo sistema:

  Užsakymų ir gamybos valdymo sistema susideda iš užsakymų ir gamybos valdymo modulių. Ši sistema lengvai integruojasi kartu su komercinių pasiūlymų rengimo sistema. Užsakymų modulyje iš parengto ir išsiūsto komercinio pasiūlymo formuojami atskiri užsakymai pasirinktoms prekėms. Užsakytoms prekėms automatiškai parengiamos gaminio gamybos kortelės, suformuojami gamybai reikalingi brėžiniai su gaminio išmatavimais. Dienos pabaigoje sistema automatiškai išsiunčia gamybai reikalingų žaliavų užsakymus jų tiekėjams. Užsakymų modulyje galima formuoti ataskaitas apie vykdomus, įvykdytus užsakymus, konkretaus kliento užsakymus ir t.t. Gamybos valdymo modulyje užsakymai automatiškai sugrupuojami pagal kliento pageidaujamą pagaminimo datą, juos statant į eilę. Apskaičiuojamas teorinis kiekvienos operacijos laikas reikalingas pagaminti galutiniam produktui, taip paskirstant dienos apkrovą visam gamybos skyriui ir įrengimams. Pagaminus produktą jo informacija suvedama į gamybos valdymo sistemą tokiu būdu gaunant informaciją apie faktinį produkto gamybos laiką, broko kiekį kiekviename etape. Įdiegus papildomą modulį yra galimybė įvertinti kiekvieno etapo operatoriaus darbo našumą ir pagal tai apskaičiuojant jo darbo užmokestį.

(16 pav.) (17 pav.)
(18 pav.) (19 pav.)
(20 pav.)

Copyright © 2012 UAB ,,Saisto projektai". All rights reserved.